• Υγρός Κλίβανος Sturdy SA-232X 16 λίτρων - MEDITONE ιατροτεχνολογικά προϊοντα / ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ/ ΤΗΛ. 2610 452583 / email: info@meditone.gr

    Υγρός Κλίβανος Sturdy SA-232X 16 λίτρων

  • Κλίβανος Tau 6lt - MEDITONE ιατροτεχνολογικά προϊοντα / ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ/ ΤΗΛ. 2610 452583 / email: info@meditone.gr

    Κλίβανος Tau 6lt