• Ωτοσκόπιο HEINE BETA®400 - MEDITONE ιατροτεχνολογικά προϊοντα / ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ/ ΤΗΛ. 2610 452583 / email: info@meditone.gr

    HEINE BETA®400 Ωτοσκόπιο

  • Χωνάκια ωτοσκοπίου KLINION - MEDITONE ιατροτεχνολογικά προϊοντα / ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ/ ΤΗΛ. 2610 452583 / email: info@meditone.gr

    Χωνάκια ωτοσκοπίου KLINION

  • Ωτοσκόπιο HEINE mini®3000 - MEDITONE ιατροτεχνολογικά προϊοντα / ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ/ ΤΗΛ. 2610 452583 / email: info@meditone.gr

    Ωτοσκόπιο HEINE mini®3000